Vi vil være den foretrukne leverandør af avancerede stanseemner i hightech kvalitet

Om Stansomatic

Firmaet Stansomatic A/S, som er hjemmehørende på Kornmarken 25, 7190 Billund, er grundlagt den 16. marts 1970 af Knud Erik Bahnsen. Firmaet startede med en enkelt stansemaskine i nogle mindre lokaler (ca. 120 kvadratmeter) på Lindevej 6B i Billund. Den første produktion var rørnitter til armatur-firmaet Elwis.

I 1973 tog produktionen fart, og der blev ligeledes taget plastsprøjtestøbning på produktionsprogrammet. Produktionslokalerne blev herfor fordoblet til 240 kvadratmeter. I 1976 flyttede virksomheden til Kløvermarken 106.

Der blev siden hen udvidet af flere gange, således der kom ca. 1200 kvadratmeter under tag. I januar 1992 solgtes plaststøbeafdelingen til J.G.M. Plast A/S i Billund. I 1994 blev forholdene for små, og der blev bygget helt ny fabrik på Kornmarken 25 på ca. 2400 kvadratmeter. En udvidelse i 2004 har bragt produktionsfaciliteterne op på ca. 4000 kvadratmeter.

Firmaet har i dag ca. 85 ansatte og producerer ca. 200 mill. stanseemner pr. år. Emnerne, som fremstilles i fuldautomatiske stansemaskiner, er alle typer af metaller og stål i tykkelser fra 0,05 mm til ca. 2mm.

Et internationalt mindset

Vi har eksport til Brasilien, Estland, Irland, Italien, Kina, Litauen, Malaysia, Malta, Polen, Ungarn, USA, Sverige, Tjekkiet og Tyskland – primært inden for elektronikbranchen.

Firmaet er et familieejet aktieselskab med Helle, Mette og Søren Bahnsen som hovedaktionær.

Sort/grå globus med blå pile

Vi står inde for kvaliteten

Stansomatic fik i 1992 kvalitetssystemet certificeret i henhold til ISO 9001. I 2020 indgik vi en aftale, der sikrer, at vi fremadrettet kun bruger bæredygtige og vedvarende energikilder.

En klar strategi hele vejen rundt

  • Kundestrategi. Vi bygger vores virksomhed på længerevarende relationer til vore kunder og vi sørger for, at der hvert år føjes nye kunder ind i vor kunde portefølje.
  • Markeder. Vi konkurrerer på et globalt marked med globale konkurrenter og vi prioriterer at være mest opsøgende på det europæiske marked.
  • Storkunder. Vi samarbejder med store kunder på en sådan måde at det ikke er livstruende at miste dem.
  • Materialepriser. Vi indbygger genforhandlings klausuler i vore kontrakter for så vidt angår væsentlige fluktuationer i materialepriser (prisindeks).
  • Styringssystemer. Vi afvikler alle kundeordrer ved hjælp af moderne tværgående styringssystemer, som muliggør opfølgning og efterkalkulation.
  • Kompetencer. Vi involverer alle vore medarbejdere mest mulig i virksomhedens drift for at give plads til alle kompetencer i bestræbelserne på at tilvejebringe den bedst mulige konkurrenceevne.
  • Teknologi. Maskinparken og værktøjer vedligeholdes og fornys således at vor teknologi matcher de forventede fremtidige behov.
  • Nulfejlsstrategi. Vi anvender Six Sigma metoder til forbedring af vores processer og gøre dem så fejlfri som muligt.

Følg produktionen fra idé til virkelighed

Udviklingen af et specifikt emne foregår ofte i et meget tæt samarbejde med kunden. vi deltager gerne i alle udviklingsfaser, lige fra idéfase til den endelige finpudsning, for også derigennem at optimere produktionen bedst muligt.