Specielle processer

Stansomatic tilbyder også overfladebehandling af dine produkter ligesom at vi kan tilbyde automatisk pakning af dine stanseemner samt lavergravering og affedtning.

Pakning og vision kontrol

Robotpakkeanlæg med 100% vision kontrol

Vores robotpakkeanlæg er udstyret med et inspektionssystem, som med høj præcision kan inspicere og sortere små metaldele. Systemet er udviklet til at inspicere for uregelmæssigheder og frasorterer automatisk de emner med fejl. Fejl kan blandt andet være farveafvigelser, ridser, overfladefejl, buler, ødelagte eller deforme emner samt placeringsfejl. Et automatiseret pakkeanlæg fremtidssikrer vores pakkeri, da vi får adskillige ubemandede arbejdstimer og fuldt kan udnytte vores eksisterende maskiner. Dermed er vi sikret stor fleksibilitet og vi kan samtidig kvalitetssikre vores metalemner. Stansomatic tilbyder pakning og levering i tape and reel, bulk, bakker eller blisterpakning. Stansomatic har erfaring med produktion til medicinalindustrien og tilbyder derfor pakning i et ISO-klasse 8 cleanroom.

Lasergravering og lasersvejsning i metal

Hos Stansomatic benytter vi lasergravering og lasersvejsning. Lasersvejsning giver produkterne en ensartet finish og er mere effektiv end traditionel svejsning. Vi svejser i materialer, der er helt ned til 0,1 mm tykkelse. Vi tilbyder også spole-til-spole injektionsstøbning til masseproduktion af komplekse emner.

Overfladebehandling

Stansomatic kan producere i flere trin, hvor f.eks. et emne stanses delvist ud, sendes til overfladebehandling og derefter stanses endeligt ud. Dette giver bl.a. mulighed for at producere emner med partiel/selektiv guldbelægning m.v.

Spole-til-spole affedtning og klinisk affedtning

Stansomatic vasker og rengør de færdige stanseemner. Vi tilbyder blandt andet spole-til-spole affedtning i et vaskesystem og klinisk affedtning af hovedparten af produkterne i et alkoholsystem.