Vi arbejder med kvalitet i alle processer

Stansomatic A/S har siden 1992 været kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001 og i 2018 blev certificeringen opgraderet til den nye standard ISO 9001:2015. Vi arbejder dedikeret med kvalitet i alle vores processer og arbejdsgange – her kan vi blandt andet nævne PPAP, vision systemer, Six Sigma og LEAN.

Bæredygtighed og grøn omstilling

Stansomatic bruger vedvarende energi

Stansomatic A/S indgik i 2020 en aftale, der sikrer, at vi fremadrettet kun bruger bæredygtige og vedvarende energikilder. Ved at købe CO2-neutral og vedvarende vindenergi fra danske vindmøller, er vi med til at investere i en grønnere fremtid. Det er en grøn omstilling for hele virksomheden og vi løfter vores ansvar og styrker vores arbejde i forhold til FNs Verdensmål. Mange af vores kunder har bæredygtighedsmål, som det er en fordel, at vi kan understøtte. Derfor er vi glade for at kunne sige, at vi nu minimerer virksomhedens samlede klimaaftryk og tager et skridt frem mod en fremtid uden fossile brændstoffer.

Nulfejls produktion

Vi anvender Six Sigma metoder til forbedring af vores processer og gøre dem så fejlfri som muligt. Kvaliteten sikres ved effektive værktøjsovervågningssystemer samt ved løbende kontrol på 3D måleudstyr.

PPAP & medical validering

Vi håndterer medical validering og PPAP (Production Part Approval Process) til at imødekomme vores kunders forventninger og så vi kan fastholde vores plads som førende leverandør af stanseemner i høj kvalitet.

Ecovadis

I juli 2020 blev vi tildelt Ecovadis Bronzemedalje for vores CSR-indsats. Vi udmærkede os især under temaerne arbejdsforhold og menneskerettigheder. Udmærkelsen rangerer Stansomatic blandt de øverste 50%. Med en bronzemedalje rangerer Stansomatic nu blandt de øverste 50% af de mere end 65.000 vurderede leverandører. Stansomatic har også vundet en CSR-pris for en særlig indsats for at sluse folk uden for arbejdsmarkedet ind i virksomheden.