Vision

 • Vi vil være den foretrukne leverandør af avancerede stanseemner i hightech kvalitet.

Mission

 • Vi er en global leverandør af højt advancerede stanseemner til B-to-B markedet.

Idegrundlag

 • Vi er fokuserede på kundernes behov for udstansede emner på et globalt B-to-B marked og vi søger integreret samarbejde med kundens processer fra design fasen til produktion af færdigvarer.

Målsætninger

 • Vi vil skabe en robust og konkurrencedygtig globalt orienteret virksomhed, som er fleksibel over for kundernes behov (inkl. kvalitet og leveringsservice) og ændringer i markedet.
 • Vi tilstræber en stabil årlig vækst uden at indtjeningen trues og uden at afhængigheden af en enkelt kunde kan true virksomhedens eksistens.
 • Vi betjener os af automatiske højteknologiske metoder og satser på et årsbehov på mere end 50.000 stk.
 • Vi behersker relevante discipliner inden for kvalitetsstyring: ISO 9001
 • Vi vil hele tiden søge synergi gevinster ved at kombinere stanse teknologien med andre potentielle teknologier

Strategier

 • Kundestrategi. Vi bygger vores virksomhed på længerevarende relationer til vore kunder og vi sørger for, at der hvert år føjes nye kunder ind i vor kunde portefølje.
 • Markeder. Vi konkurrerer på et globalt marked med globale konkurrenter og vi prioriterer at være mest opsøgende på det europæiske marked.
 • Storkunder. Vi samarbejder med store kunder på en sådan måde at det ikke er livstruende at miste dem.
 • Materialepriser. Vi indbygger genforhandlings klausuler i vore kontrakter for så vidt angår væsentlige fluktuationer i materialepriser (prisindeks).
 • Vi afvikler alle kundeordrer ved hjælp af moderne tværgående styringssystemer, som muliggør opfølgning og efter kalkulation.
 • Vi involverer alle vore medarbejdere mest mulig i virksomhedens drift for at give plads til alle kompetencer i bestræbelserne på at tilvejebringe den bedst mulige konkurrenceevne.
 • Teknologi. Maskinparken og værktøjer vedligeholdes og fornys således at vor teknologi matcher de forventede fremtidige behov.
 • Nulfejlsstrategi. Vi anvender Six Sigma metoder til forbedring af vores processer og gøre dem så fejlfri som muligt.