Certificering/Diplomer

Stansomatic fik i 1992 kvalitetssystemet certificeret i henhold til ISO 9001. I 1993 blev et miljøstyringssystem opbygget, og certificeret i henhold til BS 7750.
     

 

Miljøpolitik

Det er Stansomatic A/S´ målsætning til stadighed at minimere de skadelige miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger der fremkommer ved alle aktiviteter på Kornmarken 25. Ud fra denne målsætning er følgende miljø- og sikkerhedspolitik udformet:

 

Stansomatic arbejder mod:

  • at reducere forbruget af råvarer, energi og hjælpematerialer mest muligt, med hensyntagen til en optimal produktion og økonomiske forhold.
  • at minimere udledninger af affaldsstoffer til miljøet mest mulig (vand, luft etc.)
  • at udbygge sikkerheden og dermed mindske risikoen for skader på såvel medarbejdere som udstyr.
  • at der ved indkøb af nyt produktionsudstyr tages hensyn til sikkerheden, miljøet og arbejdsmiljøet på en økonomisk bæredygtig måde.
  • at efterleve relevante lovkrav omkring miljøforhold.

Dette er kun et uddrag af vores miljø politik – for mere information kontakt Stefanie Reck (sr@stansomatic.dk)